Om arkitektur

Vi tycker att det är viktigt med god arkitektur i företagets IT-stöd.

Idag har IT-arkitekt blivit ett begrepp, men vi anser inte att arkitektur handlar om den inre designen av komponenter.

För oss är arkitektur en beskrivning av egenskaper och gränssnitt hos olika applikationer eller olika delar av applikationer, hur dessa samverkar för att stödja verksamheten och de reskriktioner som finns i form av regelverk mm

Det gäller både hur det totala IT-stödet är uppbyggt såväl som hur applikationerna för en delverksamhet strukturerats.

Målet är att affärssystem och specialapplikationer ska kunna stödja en föränderlig verksamhet.

Detta kräver att man hela tiden arbetar vidare med företagets IT-arkitektur och att den "ritning" man har för IT-stödet hela tiden revideras när verksamheten förändras.

På detta sätt kan man också anpassa befintliga applikationer och komplettera med ny funktionalitet på ett optimalt sätt.

Att arbeta med IT-arkitekturen handlar om att ha en medveten strategi att IT ska stödja verksamheten och ge mervärde för verksamheten.

Det är ett långsiktigt och hela tiden pågående arbete. Utan denna medvetna strategi hamtar man lätt i att utveckla eller köpa applikationer där man skjuter över eller vid sidan av målet.

Vi hjälper er gärna att lägga upp en IT-arkitektur och strategi, en uppgift som vi tycker är otroligt viktig.

 

 

 
 

 

 

 
 

Arkitektur i IT-världen och i traditionell mening har mycket gemensamt.

 

 

Ett affärsområde inom

Svangatan 2B,416 68 Göteborg
Tel: +46 31 17 18 50