Om oss

Klang IT Consulting är ett nytt affärsområde inom Klang Arkitekter AB.
Verksamheten har funnits inom företaget sedan 1989, men vi har inte tidigare profilerat oss utåt.

Vi är helt fristående konsulter utan bindningar till andra IT-leverantörer.
Detta innebär att vi är helt fria att ta fram de förslag som är bäst för kunden.

Verksamheten leds av Rose-Marie Klang, med lång erfarenhet som
konsult och en bred utbildning inom IT, bl.a. Certifierad .NET Arkitekt.

Vid behov utnyttjar vi vårt nätverk av kontakter, som består av duktiga och seriösa kollegor från andra företag som vi arbetat tillsammans med tidigare och där vi vet att de delar vår arbetsfilosofi.

Affärsidé och filosofi

Nedan har vi försökt beskriva vår affärsidé genom att redovisa våra kärnvärden och utveckla tankarna kring dessa.

Heltäckande

Vi ska vara heltäckande och kunna fungera som kundens enda kontakt när det gäller utformningen av IT-stödet.
Heltäckande innebär i detta sammanhang flera saker:

  1. Bred erfarenhet och kompetens som gör att vi har en övergripande kunskap om olika typer av lösningar och tekniker som finns tillgängliga på marknaden.
  1. Förmåga att förstå hela verksamheten och se behov som är specifika för företaget men kanske inte tillhör de traditionella för verksamheten.

Samma person greppar hela processen från beskrivning av verksamhet till införande av lösning ger en kostnadseffektiv helhetslösning.

Det innebär en trygghet för dig som kund att inte behöva uttrycka och förklara din verksamhet för flera personer.
Omvänt bör det också vara en fördel att samma person sätter sig in i olika delar av verksamheten, det ger redan från början större möjligheter att se hur de olika verksamhetsdelarna hänger samman.

Oberoende

Vi ska vara oberoende och inte ha bindningar till någon IT-leverantör.  Kunden ska kunna lita på att vi alltid tar fram den bästa lösningen utifrån kundens behov oavsett vilken leverantör som erbjuder den.  För att kunna hålla oss à jour med utbudet på marknaden har vi däremot ett brett kontaktnät av olika leverantörer.

Lyhörda

Vi ska vara lyhörda för kundens behov.
Att noggrant sätta sig in i kundens situation är en självklarhet och grunden för ett nära samarbete och ett lyckat resultat. 
Kunden ska känna sig personligt omhändertagen och uppfatta oss som en partner och  medspelare.
Det avgörande för hur mycket och vad som ska göras är också värdet för dig som kund.

 

 
 
 

 

Vårt kontor finns i Pellerins margarinfabrik vid E20.

Adress:

Svangatan 2B, 416 68 Göteborg

Tel: 031-17 18 50

Skicka mail

 

Ett affärsområde inom

Svangatan 2B,416 68 Göteborg
Tel: +46 31 17 18 50