The Fresh Company

Fresh Company marknadsför, tillverkar och säljer Sveriges enda färskjuice. Vi fick det roliga och intressanta uppdraget att genomföra först verksamhetsstudie, därefter upphandling och sist projektledning för kunden vid införandet av affärssystem för verksamheten. Målet var ett flexibelt affärssystem som stöder och styr verksamheten och är utformat för följsamhet till företagets behov.

Verksamhetsstudien genomfördes när bolaget var på planeringsstadiet och upphandling var klar strax efter att bolaget startades.

Arbetet med denna gav en ökad kunskap om informationsutbytet och beroendet mellan olika processer i verksamheten för alla deltagande, en bra grund för det fortsatta arbetet och ett tillskott till den verksamhets- och branschkunskap som redan fanns.

Projektering och implementering av det inköpta affärssystemet genomfördes under ca tre månader. I detta ingick anpassningar för att passa verksamhetens behov.
Dessa kunde snabbt definieras utifrån genomgångar med leverantören där verksamhets-studiens beskrivningar samordnades med affärssystemets arbetsflöden.

Parallellt byggdes företagets verksamhet upp.

Som kundens projektledare samordnade vi, dokumenterade och utredde olika frågor som uppkom vid implementeringen, utbildade och informerade personal hos kunden och var länken  mellan leverantören av affärssystemet och verksamheten.

I september 2006 kunde Fresh Company starta tillverkningen i ny fabrik i Axvall, med nya kontorslokaler i Borås och med nyanställd personal och med ett affärssystem som stöder hela verksamheten.
Det mycket snabba införandet av affärssystemet är unikt.
En mycket stor anledning till att detta lyckades är att införandet planerades och upplägget med

    • En verksamhetsstudie som bas
    • En sammanhållande ansvarig med både IT- och verksamhetskunskap under hela tiden.

Affärssystemet omfattar marknadsföring, order, lager, tillverkning och distribution, ekonomi, personal och löner.

För mer information, kontakta  

Peter Josefsson, The Fresh Company , tel 033-20 90 00
Rose-Marie Klang, Klang IT Consulting, tel 031-17 18 50
                                             

 

  

 

 

 

Ett affärsområde inom

Svangatan 2B,416 68 Göteborg
Tel: +46 31 17 18 50