Arbetssätt

Oavsett vilket uppdrag det gäller är arbetsgången som vi följer densamma.

Hur omfattande de olika momenten blir beror på vad uppdraget gäller och i vilket skede vi kommer in, finns redan material framtaget så utnyttjas detta naturligtvis.

För att få ett grepp om verksamheten startar vi alltid med att göra någon form av verksamhetsbeskrivning. I den beskrivs olika berörda funktioner  och arbetsflöden relaterat till verksamhetens mål.

De kriterier som behövs för styrning av verksamheten fastställs också nu

Med denna beskrivning som bas görs kravspecifikationer för IT-stöd.

Därefter utvärderas eventuellt befintligt IT-stöd och en plan för komplettering och nyanskaffning av IT-lösningar tas fram och förankras.

Slutligen medverkar vi enligt kundens önskemål vid upphandling. Vi kan välja ut leverantörer, producera och skicka ut förfrågnings-underlag, ansvara för frågor från leverantörerna samt utvärdera inkomna offerter.

När man inte hittar lösningar på marknaden kan vi medverka vid utveckling av sådana.
Vi kan bidra med detaljerad systemspecifikation för utveckling, projektledning, utveckling i vår regi mm allt beroende på beställarens önskemål och egna resurser.

I senare skede medverkar vi också vid utbildning och införande.

Vi kan också vara en extra resurs för kundens egna IT-funktion.

Metoder

Vi använder 2xSundblad Ariktektoniska Ramverk som arbetsmodell och styr arbetet enligt denna.

Ramverket säkrar att man i varje fas av projektet ser resultatet från flera olika infallsvinklar och fokuserar på att styra mot verksamhetens mål för lösningen.

I tidiga faser arbetar vi främst med Capability Mapping och med affärsprocesser och därefter med användningsfall för att få en samsyn med företaget om verksamheten, dess mål och funktionalitet. Vi väljer nivå på metodik efter projektets art och omfattning.

Vi tycker också att det är mycket viktigt med informationssamband för att säkerställa att dessa också är entydiga innan arbetet fortskrider.

I senare faser används andra typer av diagram för att detaljera önskad funktionalitet.

I korthet kan vår syn på arbetsmetoder sammanfattas i att vi vill fokusera på arbetet i tidiga faser.

Det är här ramarna sätts och vägen till målet stakas ut. Detta är grunden till att resultatet blir bra. Mer om ramverket och andra metoder vi nämnt finner du på 2x sundblads hemsida

 

 
 
   
   
   

IT-stöd som har verksamhetens mål som utgångspunkt är A och O för att lyckas.

 

 

Ett affärsområde inom

Svangatan 2B,416 68 Göteborg
Tel: +46 31 17 18 50